Ocena brak

KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Geneza badań empirycznych w Polsce

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

  1. Pierwsze badania były prowadzone w okresie międzywojennym przez socjologów – prof. Znanieckiego, Hałasińskiego, L. Krzywickiego. Koncentrują się głównie na rodzinie chłopskiej; na rodzinie polskiej na emigracji, badają funkcjonowanie rodziny na skutek wyjazdu jednego z rodziców.

Pierwsze badania empiryczne przeprowadzała H. Radlińska – bada rodziny ubogie, warunki życia z punktu widzenia sytuacji dziecka

   2. Po II wojnie światowej pedagogika społeczna bazowała na socjologii i psychologii.

  • socjologowie: F. Adamski, Z. Tyszka, J. Komorowska, Dyszewski, Jarosz

  • psychologowie: Maria Ziemska, M. Tyszkowa

  • pedagodzy społ.: A. Tchórzewski, prof. Kawula, Maciaszkowa, Nikitorowicz

Podobne prace

Do góry