Ocena brak

KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Badania nad rodziną

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

Etapy rozwoju badań nad rodziną:

1.    XVIII w. -  podejście biologiczno – antropologiczne: więzi biologiczne rodziny, opisuje rodzinę w przeszłości, na przestrzeni wieków.

2.  Połowa XIX w. – badania nad teraźniejszością rodziny: Pierwsze badanie miało miejsce we Francji – F. de Play- badania koncentrowały się na warunkach, strukturze i funkcjonowaniu rodziny.

3.  Lata 30-te XX w. – akcent na psychiczne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania rodziny. Badania dotyczyły charakteru stosunków międzyludzkich interakcji; doboru małżonków, problemów poradnictwa.

4. Po II wojnie światowej – badania koncentrują się na budowaniu teorii rodziny: wyjaśnienie różnych mechanizmów, które powodują takie a nie inne zjawisko w rodzinie.

Znane teorie:

- sytuacyjna – wyjaśnia w oparciu o różne sytuacje

- interakcyjna – za podstawę analizy przyjmuje się interakcje

- funkcjonalna – za podstawę przyjmuje się funkcje rodziny

- instytucjonalna – rodzina jako instytucja wychowawcza

Rodzina jest przedmiotem różnych dyscyplin: filozofii, antropologii, aksjologii, socjologii, psychologii, pedagogiki, etnografii, demografii, ekonomii, teologii.

W badaniach pedagogicznych akcentuje się model komplementarny – ujmujący właściwości rodzinne.

Podobne prace

Do góry