Ocena brak

KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD CZASEM WOLNYM DZIECI I MŁODZIEŻY

Autor /Mark Dodano /04.08.2011

3 główne kierunki dotychczasowych badań nad czasem wolnym:

1. Budżet czasu wolnego

2. wykorzystanie czasu wolnego przez młodzież

3. Organizacja czasu wolnego

1. Budżet czasu wolnego:

- cel badań – ilościowe określenie tego czasu w różnych środowiskach oraz czynników, które powodują zróżnicowanie budżet czasu wolnego

- analiza badań wskazuje na zróżnicowanie w zakresie ilości tego czasu jaką dysponują dzieci i młodzież w różnych środowiskach.

Budżet uwarunkowany jest czynnikami:

    * nauka szkolna i domowa

    * praca w gospodarstwie rolnym

    * zatrudnienie rodziców poza rolnictwem

    * charakter pracy zawodowej rodziców

    * kultura środowiska rodzinnego

    * liczba rodzeństwa

    * odległość od szkoły

    * pora roku, płeć

2. Badania nad treścią (wykorzystaniem) czasu wolnego:

- cel: uzyskiwanie inf. na temat różnych zachowań w czasie wolnym, ulubionych form aktywności dzieci, motywacji, potrzeb, zainteresowań.

- treść czasu wolnego jest zdeterminowana przez: dostępność, różnorodność, bogactwo instytucji wychowania pozaszkolnego, placówek udostępniających kulturę i sztukę, możliwości szkoły i rodziny w zakresie organizacji czasu wolnego

- wniosek: czas wolny jest wykorzystywany w sposób b. ubogi, nieciekawy, monotonny, głównie TV.

3. Badania nad organizacją czasu wolnego

- cel: badanie roli i możliwości różnych środowisk, instytucji w organizacji czasu, rola placówek opiekuńczych, środowiska lokalnego, stowarzyszeń, szkoły;

- Wyniki: udział szkół w organizacji czasu jest niewielki, rodzina nie rozumie problemu czasu wolnego

Cechy wypoczynku polskiej rodziny:

- mediatyzacja – czas wolny przy TV

- familiocentryzm – czas wolny spędzony w gronie własnej rodziny 2 – pokoleniowej

- dominacja 2 wzorów wykorzystywania czasu wolnego:

    * uczestnictwo w kulturze masowej

    * wzór ludyczno – towarzyski (zabawowy)

- słabą pozycję w zajęciach wolnoczasowych zajmuje: kino, teatr, filharmonia, książka

- mała aktywność społeczna, sportowa, turystyczna w czasie wolnym rodziny

- minimalizacja zajęć o charakterze kreatywnym – nastawienie na konsumpcję

- zanikanie tradycyjnych rodzinnych form wykorzystywania czasu

- zanikanie barier między pokoleniami w wykorzystaniu czasu wolnego – te same filmy oglądają 3 pokolenia

Podobne prace

Do góry