Ocena brak

Kierunki filozoficzne oświecenia

Autor /Samantha Dodano /06.04.2011

 

Racjonalizm - twórca Kartezjusz. Głoszono potęgę rozumu jako głównego narzędzia poznawania świata.

Empiryzm - doświadczenie Twórcą był Lacke pedagog, który wiele miejsca poświęcił zagadnieniom wychowania dzieci. Uważał, że wszystko, co wiemy, zawdzięczamy wyłącznie zmysłom. Umysł nie posiada, żadnych idei wrodzonych tzn. takich, z którymi człowiek przychodzi na świat, a które nie zależą od warunków, w których on żyje. Człowiek rodzi się jak czysta tabliczka, na której całą zdobywaną w ciągu życia wiedzę zapisuje całe nabyte doświadczenie

Deizm - deiści przyjmowali, że Bóg stworzył świat, uważali jednak, że nie wpływa on już na dalsze jego losy. Wszystko, co się dzieje na świecie zależy bezpośrednio nie od woli Bożej, lecz od nie zmiennych i nienaruszalnych praw natury

Ateizm - wysunęli pojęcie religii naturalnej to jest zespołu wierzeń, które są wspólne ludziom wszystkich wyznań, zaprzeczali istnieniu Boga.

Montesquiev można go nazwać literatem był prawnikiem i filozofem. Zasłynął jako autor dwóch dzieł "Listy Perskie" i "O duchu praw". W pierwszym utworze w postaci listów, rzekomo pisanych przez dwóch Persów przebywających we Francji zawarł krytykę ówczesnego społeczeństwa francuskiego. W drugim utworze głosił teorię ograniczenia władzy królewskiej i podziału władzy państwowej na prawo dawną, wykonawczą, sądowniczą.

Podobne prace

Do góry