Ocena brak

KIERUNKI ARTYSTYCZNE - NATURALIZM

Autor /maruda Dodano /07.03.2011

Jego twórcą był Emil Zola. Utwory jego nawiązywały do komedii ludzkiej Balzaka. Zalecenia teoretyczne naturalizmu zawarł on w przedmowie do utworu pt. „Teresa Raquin”:

1.  biologizm

a) utożsamianie społeczeństwa z organizmem żywej istoty

b) pojmowanie człowieka jako cząstki natury, człowiek zdeterminowany jest przez prawa natury

c) pojmowanie życia jako wiecznej walki o byt

2.  postawa uczonego i badacza, który wiernie odzwierciedla życie odebrane zmysłami, wierność szczegółów

3.  maksymalny obiektywizm, bez własnych ocen odautorskich, autor rejestruje i pokazuje

4.  brak tematów tabu, zakazanych, wszystko powinno znajdować odzwierciedlenie w sztuce Naturalizm ubezwłasnowolnia człowieka poprzez prawa natury. „Germinal” (narodziny świadomości społecznej). 

Podobne prace

Do góry