Ocena brak

Kierownik, przywódca, menadżer, lider1

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Powszechnie przyjmuje się kilka nazw dla zatrudnionych pracowników sprawujących władzę w procesie zarządzania i organizacji. Najczęściej nazywa się takich pracowników; kierownik, dyrektor, prezes menadżer a sporadycznie; przywódca, lider. O ile nie ma ścisłej definicji tych nazw to jednak nazwę kierownik przypisuje się tym, którzy na niskich szczeblach władzy kierują podwładnymi. Menadżer jest natomiast osobą sprawującą funkcje kierownicze o znacznie szerszym zasięgu na wyższych szczeblach struktury organizacyjnej firmy.

Czym się powinna współcześnie charakteryzować osoba kierująca innymi pracownikami:

  • Posiadać rozległą wiedze z wielu dyscyplin naukowych,

  • Umieć wykorzystać wiedze w podejmowaniu decyzji i oddziaływaniu na podwładnych.

  • Tworzyć kulturę organizacyjną i budować komunikacje społeczną,

Złożoność pracy kierującego (kierownika, menadżera) coraz bardziej wzrasta w miarę jak pojawiają się nowe metody i techniki kierowania. Nie tak dawano kierownik nie korzystał z internetu i poczty elektronicznej, znał względnie stały zestaw narzędzi niezbędnych do poprawnego wypełniania swoje roli. Obecnie techniki, sposoby, metody organizacji i zarządzania, przesyłania informacji, podejmowania decyzji, tworzenia kultury organizacyjnej, ulegają ciągłej zmianie. To wszystko sprawia, że praca na stanowisku kierowniczym staje się coraz bardziej złożona i odpowiedzialna.

Podobne prace

Do góry