Ocena brak

Kierownik i jego doradcy - Typy kierownictwa

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Są dwa typy kierownictwa: autokratyczny i demokratyczny.

Autokrata ma następujące cechy:

- rozkazuje

- określa działalność grup bez pytania ich o zdanie

- udziela członkom zespołu nagany lub pochwały

- przez większość czasu trzyma się od grupy z daleka

Wg. J. Browna są następujące typy przywódców autokratycznych:

1. Surowy i apodyktyczny, uważa, iż on najlepiej wie, co jest dla pracownika najlepsze.

2. Życzliwy, pracownik musi być zadowolony z tego, co otrzymał.

3. Nieudolny - choć despotyczny. Niekonsekwentny. Zazwyczaj nie ma on skrupułów, nadużywa swej władzy i dąży do celu używając w tym celu wszystkie dostępne mu środki.

Demokrata ma następujące cechy:

- wydaje rozkazy po zasięgnięciu opinii grupy

- dba oto, by działalność grupy była opracowana w toku wspólnej dyskusji

- wszelką pochwałę czy naganę uważa za sprawę grupy

- uczestniczy w pracach jako członek

- nie boi się rozdzielać władzy i odpowiedzialności

- nie udaje zapracowania

Poszczególnym typom kierownictwa odpowiadają różne metody podejmowania decyzji przez kierownika:

- decyzje samowładcze (kierownik-personel)

- decyzje wypracowane przez zespół jako całość

- decyzje oparte na współdziałaniu kierownika z zespołem (wariant pośredni)

Wszystkie te warianty mogą i muszą się przeplatać w zależności od sytuacji i okoliczności.

Podobne prace

Do góry