Ocena brak

KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE - KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013

1.    Praca jest lepiej przygotowana i wykonana:

•    Zysk na czasie: większa szybkość reakcji i eliminacja opóźnień w procesie decyzyjnym.

•    Przystosowanie do zmian: plastyczność, wyeliminowanie administracyjnej rutyny i ucieczki od odpowiedzialności (przerzucania odpowiedzialności na innych).

•    Łatwość zastępstw i wymiany stanowisk.

•    Mniejsze koszty: każde zadanie jest realizowane na najniższym możliwym poziomie.

2.    Potencjał ludzki jest lepiej wykorzystany i rozwijany:

•    Motywacja: pracownik ma świadomość swojej wartości, ponieważ efektywnie uczestniczy w realizacji wspólnego celu. Sprzyja to poprawie rentowności działu (redukcja bezwładności i bierności) i tworzy sprzyjający klimat.

•    Nowe pomysły: pomysłowość, twórczość i wyobraźnia każdego pracownika jest w pełni wykorzystana, inicjatywy ulepszenia własnych metod pracy są dobrze widziane, wszyscy są zachęcani do zgłaszania nowych propozycji rozwiązań.

•    Wzrost kompetencji pracowników: kształcenie ludzi z myślą o nich, jako o przyszłych kadrach kierowniczych; przyzwyczajenie ich do wyznaczania sobie celów, porównywania wyników z przewidywaniami, szukania przyczyn różnic i zastanawiania się, jak lepiej pracować (rozwijać kwalifikacje).

•    Wybór przyszłych kierowników: okresowe sprawdzanie zdolności kierowniczych każdego pracownika.

3. Współpraca jest optymalna:

•    Klimat zaufania pomiędzy szczeblami kierownictwa i pomiędzy kolegami w pracy

•    Wymiana informacji i komunikacja między stanowiskami jest spokojniejsza i skuteczniejsza

Podobne prace

Do góry