Ocena brak

Kierowanie procesami (zarządzanie w węższym znaczeniu)

Autor /ufo Dodano /24.03.2011

Ta funkcja jest też nazywana monitorowaniem wyników procesu. Zaprojektowany (usprawniony) proces powinien być stale monitorowany, co zapewni ciągle doskonalenie procesu i dostosowywanie jego celów do nowych potrzeb klientów i celów firmy. Składa się na nie:

  • planowanie celów: tu ustala się cele cząstkowe (cele dla każdej czynności w ramach procesu), wychodząc z celu głównego procesu. Z tych celów powinny wynikać cele poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa (np. zaopatrzenia, sprzedaży)

  • organizowanie zasobów: przydzielenie zasobów (wyposażenie, pracownicy, środki finansowe) niezbędnych do realizacji poszczególnych czynności w procesie.

  • kontrola i sterowanie: zbieranie opinii klientów dotyczących wyników procesu, porównywanie wyników rzeczywistych z przyjętymi wartościami celów głównych i cząstkowych, analizowanie odchyleń, korekta wszelkich błędów w procesie oraz ewentualna zmiana celów procesu (dostosowanie do obecnych oczekiwań klientów i celów firmy). Ponadto ma tu miejsce przekazywanie informacji wszystkim zainteresowanym.

  • Kierowanie procesami zajmuje się także problemami „na styku" między poszczególnymi czynnościami wchodzącymi w skład procesu (powiązaniami), a szczególnie tymi, które przekraczają granice działów funkcjonalnych. Tu leżą największe możliwości podniesienia efektywności funkcjonowania firmy. Dlatego należy wprowadzić system monitorowania i oceny jakości oraz efektywności tych powiązań.

Kierowanie procesami jest realizowane za pomocą wielu metod i narzędzi o charakterze planistycznym i kontrolnym. Pomocnym okazuje się controlling procesów.

W kierowaniu procesami (zarządzaniu w ujęciu wąskim) w szczególności chodzi o:

  • Ustalenie parametrów procesu;

  • Ustalenie mierników oceny parametrów procesów;

  • Ustalenie celów procesów.

Podobne prace

Do góry