Ocena brak

KIEDY ZAMACH JEST BEZPOŚREDNI?

Autor /Remigiusz Dodano /01.12.2011

Zamach bezpośredni - to takie zachowanie napastnika, które stwarza natychmiastowe niebezpieczeństwo dla dobra prawem chronionego. To niebezpieczeństwo może już wystąpić np., gdy sprawca usiłuje zgwałcić kobietę albo wystąpić w najbliższym, na ogół bardzo krótkim czasie np. sprawca zmierza w kierunku osoby z wyraźnym zamiarem zaatakowania. Jest to taka sytuacja, w której niepodjęcie działań obronnych spowoduje niewątpliwie uszczerbek dla dobra prawem chronionego.

O tym, czy zamach jest bezpośredni, czy też jeszcze nie, decydować mogą różne okoliczności. Często decydować będzie o tym odległość między atakującym a odpierającym atak. Dopóki ta odległość jest bezpieczna dla osoby atakowanej, zamach nie jest jeszcze bezpośredni. O bezpośredniości ataku decydować może także rodzą użytego środka ataku /np. przyjmuje się, że wycelowanie broni w kierunku osoby i grożenie jej użyciem - wyczerpuje pojęcie zamachu bezpośredniego/. Także osoba sprawcy zamachu bezpośredniego może mieć wpływ na ocenę, czy zamach wszedł w stadium zamachu bezpośredniego czy jeszcze nie.

Inaczej, bowiem zostanie oceniony moment podjęcia działań w stosunku do sprawcy znanego osobiście atakowanej osobie jako notoryczny awanturnik, którego nic nie jest w stanie powstrzymać od powziętego zamiaru zaatakowania. W stosunku do takiego sprawcy ataku usprawiedliwione będzie podjęcie działań wcześniej niż w stosunku do sprawcy, którego osoba zaatakowana nie zna osobiście. Ustalenie momentu, od którego zachowanie sprawcy zamachu uznać należy za zamach bezpośredni, jest zadaniem sądu, który rozpatruje sprawę przeciwko osobie, która odpierając zamach naruszyła "jakieś" dobro atakującego /np. spowodowała śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub zniszczenie mienia/. Ustalenie tego momentu jest bardzo ważne, gdyż działania podjęte wcześniej będą uznane za przekroczenie granic obrony koniecznej tzw. obrona przedwczesna.

Obrona konieczna trwa od chwili podjęcia działań obronnych do chwili ustania zamachu. Nie wolno stosować działań po chwili ustania zamachu, chyba, że osoba, która poniechała ataku swoim zachowaniem wskazuje niewątpliwie na próbę jego ponowienia /np. po chwilowej utracie przytomności i odzyskaniu jej, sięga po narzędzie i usiłuje ponownie zaatakować/. W stosunku do sprawcy, który zrabował mienie można stosować działa­nia odpierające atak na to mienie tak długo, jak długo będzie on utrzymywał się w posiadaniu mienia zabronionego.

Podobne prace

Do góry