Ocena brak

Kiedy wynaleziono szkła powiększające?

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

Bardzo mocne soczewki skupiające używane są ja­ko szkła powiększające, czyli lupy. Najstarsze po­większające przyrządy optyczne datowane są na ok. 20 wieków wstecz. Źródła greckie i rzymskie opisują jak używać zaokrąglonego szklanego na­czynia wypełnionego wodą do otrzymywania po­większonych obrazów przedmiotów. Szklane so­czewki powiększające powstały znacznie później. Pierwszymi ich użytkownikami byli prawdopo­dobnie wczesnośredniowieczni mnisi przepisują­cy jakieś 1000 lat temu manuskrypty w klasztor­nych skryptoriach. W końcu XIII wieku słabych szkieł powiększających zaczęto używać do kory­gowania dalekowzroczności. Lecz dopiero w po­czątkach XV wieku ktoś odkrył technikę wyrobu soczewek rozpraszających i wpadł na pomysł by użyć ich do skorygowania krótkowzroczności.

Podobne prace

Do góry