Ocena brak

Kiedy stosujemy analizę wariancji, regresji, korelacji

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

Analiza wariancji – do zbadania czy jest wpływ czynników i jak duży jest ten wpływ

Analiza regresji

a) Prostej – do badania zależności przyczynowo – skutkowej między dwoma zmiennymi ilościowymi

zmienna X – przyczynowa (determnistyczna/losowa)

zmienna Y – skutkowa (losowa o rozkładzie normalnym

np. x – średnia temperatura w ostatnim okresie dojrzewania winogron w jednym miesiącu

y – zawartość cukru w winogronach

b) wielokrotnej – do badania zależności przyczynowo – skutkowej między przyczynowymi zmiennymi ilościowymi a zmienną skutkową.

np. ilość skrobi, ilość tłuszczu, temp. procesu – gęstość majonezu

Analiza korelacji – do badania współzależności między 2 losowymi zmiennymi ilościowymi

- obie zmienne mają rozkład normalny

- żadna ze zmiennych nie jest przyczyną drugiej

np: 

1. Zależność między masą owoców w kg a zawartością suchej masy w %

2. Zależność miedzy zaw s.m a zawart skrobi w ziemniakach

Podobne prace

Do góry