Ocena brak

Kiedy powstał zapis wideo?

Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012

Wraz z pojawieniem się cyfrowego zapisu obrazu telewizyjnego oraz ścieżki dźwiękowej wkroczyliśmy w nową epokę Jeśli chodzi o ostrość obrazu oraz jakość dźwięku odtwa­rzanego w domowym zaciszu.
W latach 70 i 80. powstało wiele różnych formatów zapisu obrazu telewizyjnego na taśmie magnetycznej. Wciąż najpopu­larniejszym z nich jest system VHS, który wywo­dzi się wprost od kaset z taśmą magnetyczną uży­wanych w początkowej fazie rozwoju telewizji. Jednak nowe, cechujące się znacznie lepszymi pa­rametrami techniki zapisu obrazu wkrótce zrewo­lucjonizują jakość obrazu TV oraz cały przemysł filmów wideo.
Obraz na ekranie telewizora powstaje dzięki odbieranym przez układ odbiorczy - tuner szybkozmiennym sygnałom napięciowym. Wartość odbieranego sygnału wpływa na natężenie wiązek elektronowych generowanych przez trzy działa, odpowiedzialne z odtworzenie każdego z podsta­wowych kolorów. Wiązki skanują cały ekran kine­skopu, który jest od wewnątrz pokryty precyzyj­nie umieszczonymi punktami luminoforów, emi­tujących światło w jednej z trzech podstawowych barw, gdy uderzają w nie elektrony. Im wyższe na­tężenie wiązki elektronowej, tym większa jasność światła wysyłanego przez pojedynczy „piksel".
Współcześnie używane systemy telewizyjne generują 50 razy w ciągu sekundy obraz składający się z 625 linii (w USA 525 linii). Wytwarzaną w ten sposób serię obrazów oko ludzkie postrzega jako ruch ciągły.

Podobne prace

Do góry