Ocena brak

Kiedy oceniając dziecko przy pomocy siatki centylowej możemy mówić o dysharmonii rozwoju?

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Stosunek masy do wysokości ciała badanego dziecka jest prawidłowy, jeśli omawiane punkty leżą w tym samym paśmie lub pasmach sąsiadujących. Jeśli różnica w płożeniu wartości wysokości i masy ciała przekracza dwa pasma (kanały) centylowe, uznajemy proporcje masy do wysokości ciała za zachwiane – dysharmonia rozwoju. Stosunek ten wyrazić można również liczbowo wg wzoru:jeśli stosunek ten jest równy 100 lub pozostaje w granicach 95-105, stosunek masy do wysokości dziecka jest właściwy. Jeśli wysokość ponad 105, dziecko jest tęgie, jeżeli poniżej 95, dziecko jest szczupłe.

Podczas badań ciągłych przez połączenie punktów wyznaczających kolejne pozycje centylowe, otrzymamy dodatkowo krzywą indywidualnego rozwoju danego dziecka.

Możemy w ten sposób określić harmonijność rozwoju tego dziecka pod względem badanej cechy.

Dynamika procesów rozwojowych wymaga równoczesnej oceny tempa i rytmu wzrastania poszczególnych cech, a zwłaszcza zmian w tempie rośnięcia, zachodzących pod wpływem choroby lub w odpowiedzi na podjęcia leczenia.

Podobne prace

Do góry