Ocena brak

Kiedy nadpłata podatku powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Z chwilą powstania nadpłaty podatnik, płatnik, inkasent staja się wierzycielem organu podatkowego. Nie ma on jednak swobody dysponowania nadpłatą gdyż w pierwszej kolejności organ podatkowy zobowiązany jest ustalić czy podatnik nie posiada zaległości w innych podatkach, a także czy nie ciążą na nim bieżące zobowiązania podatkowe, ponieważ w pierwszym rzędzie nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem zalicza się z urzędu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. W sprawach zaliczenia nadpłaty wydaję się postanowienie, na które służy zażalenie.

Dzień wydania postanowienia nie jest dniem zaliczenia nadpłaty, bowiem zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości następuje z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Jedynie w braku zaległych i bieżących zobowiązań nadpłata podlega zwrotowi z urzędu. Podatnik może zrezygnować z bezpośredniego zwrotu i złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. 

Podobne prace

Do góry