Ocena brak

Kiedy można pobrać narząd do przeszczepu?

Autor /Nelly Dodano /31.01.2012

Pobranie narządów do transplantacji wymaga naj­częściej wyraźnego zezwolenia udzielonego albo przez pacjenta przed śmiercią, albo najbliższego krewnego po śmierci. Od niedawna w Polsce obo­wiązuje ustawa o przeszczepach narządów, według której można pobrać narządy do transplantacji od każdej osoby, która za życia nie wyraziła sprze­ciwu. Osoby nie zgadzające się na przeszczep wła­snych narządów muszą nosić przy sobie specjalną kartę sprzeciwu. Karty takie można otrzymać w przychodniach rejonowych. Jeśli pacjent, u któ­rego stwierdzono śmierć mózgu, nie zgłosił sprze­ciwu i nie otrzymał specjalnej karty, może zostać dawcą narządów. Osobę, której przeszczepia się narząd, nazywamy biorcą.

Podobne prace

Do góry