Ocena brak

KIEDY MOŻE ZOSTAĆ ORZECZONY ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

a) jeżeli zostaje skazana osoba uczestnicząca w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnienia przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji- sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju

b) jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca katastrofy, zagrożenia katastrofą albo wypadku- sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju

c) jeżeli w czasie popełnienia przestępstw spowodowania katastrofy albo zagrożenia katastrofą, albo spowodowania wypadku także przez kierowcę uzbrojonego pojazdu mechanicznego, z których wynikła śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia- sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze

d) w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych pod lit. c- sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze

Podobne prace

Do góry