Ocena brak

KIEDY MOŻE NASTĄPIĆ ORZECZENIE ŚRODKA POLEGAJĄCEGO NA PODANIU WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI? W JAKIEJ FORMIE MOŻE NASTĄPIĆ PODANIE WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Środek karny polegający podaniu do publicznej wiadomości może wystąpić wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie. W razie skazania za zniesławienie, na wniosek pokrzywdzonego sąd może podać treść wyroku do publicznej wiadomości. Formy podawania do publicznej wiadomości:

art. 50 kknie określona forma podania do wiadomości, określa ją sąd. Może to nastąpić za pośrednictwem: pras lokalnej, ogólnopolskiej, mediów elektronicznych. Istnieje też możliwość obwieszczenia w budynku sądu, urzędów państwowych lub samorządowych.

Podobne prace

Do góry