Ocena brak

Kiedy istnieje dominanta w szeregu statystycznym i jakich informacji o zachowaniu cechy w badanej zbiorowości nam dostarcza?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Dominanta (modalna, moda, wartość najczęstsza) wartość cechy statystycznej, która w danej zbiorowości występuje najczęściej; oznaczamy Mo lub D.

Nie dla każdego szeregu istnieje dominanta. Nie istnieje ona gdy:

  1. nie ma przedziału o wyraźnie większej liczebności

  2. przedział o wyraźnie większej liczebności istnieje, ale jest to przedział skrajny.

Dominanta dla szeregu szczegółowego i rozdzielczego punktowego jest to taka wartość cechy, która w danym szeregu występuje najczęściej, o ile nie jest to wartość skrajna tzn. największa lub najmniejsza.

O istnieniu dominanty w szeregu rozdzielczym z przedziałami klasowymi możemy mówić tylko wtedy gdy istnieje przedział o wyraźnie większej liczebności i nie jest to przedział skrajny (możemy tu bezpośrednio określić tylko przedział w którym znajduje się dominanta).

Przedział klasowy w którym znajduje się dominanta oraz 2 przedziały z nią sąsiadujące muszą mieć jednakowe rozpiętości.

Dominanta informuje o wartości cechy zmiennej, której odpowiada maksymalna liczba spostrzeżeń, lub wokół której koncentrują się spostrzeżenia. Charakteryzuje ona typowy poziom badanej cechy zmiennej, najliczniej reprezentowany w zbiorowości.

Właściwości dominanty:

1/ wyraża się w takich samych jednostkach w jakich występują wartości cechy

2/ jest miarą niewrażliwą na skrajne wartości cechy

3/ wartość dominanty mieści się między: Xmin < D < Xmax

Jeżeli w szeregu rozdzielczym największe liczebności występują w skrajnych przedziałach, wyznaczanie dominanty nie ma sensu.

Podobne prace

Do góry