Ocena brak

Kiedy i w jakim celu diagnozuje się uczniów w procesie stymulowania ich twórczego myślenia?

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Stymulowanie twórczego myślenia uczniów wiąże się z rozwojem określonych cech instrumentalnych tego myślenia, zwłaszcza podczas ich pracy twórczej. Aby sprawdzić skuteczność swych działań nauczyciel powinien dokonać diagnozy przed rozpoczęciem działań, aby poznać stan wejściowy poziomu twórczego myślenia poszczególnych uczniów.

Diagnozowanie w trakcie prowadzenia działań pozwala nauczycielowi ocenić zachodzące dzięki tym działaniom postępy. Natomiast diagnoza po zakończeniu działań daje ostateczną ocenę ich skuteczności.

W rozwiązywaniu problemów, a tym samym w stymulowaniu twórczego myślenia, istotną rolę odgrywa przyjęcie odpowiedniej dla danego problemu techniki lub metody twórczego myślenia, rozwijanie cech motywacyjnych, ukierunkowujących i angażujących, a także przyjęcie odpowiedniego modelu pracy twórczej. Metody twórczego myślenia stosowane w szkole nazywane są problemowymi metodami nauczania.

Do góry