Ocena brak

Kiedy dziecko jest niegrzeczne….?

Autor /maria32 Dodano /14.03.2011

Dzieci, potocznie nazywane niegrzecznymi bądź nieposłusznymi, sprawiają swoim rodzicom, opiekunom a także nauczycielom wiele problemów. W kontaktach z nimi zawodzą wypróbowane wcześniej sposoby postępowania. Co więc robić? Warto przyjrzeć się tym dzieciom, poznać przyczyny oraz zastanowić się, w jaki sposób my, dorośli, możemy wpłynąć na nie, tak by zachowanie to było najbardziej korzystne dla dziecka.

Kiedy u dzieci pojawiają się niewłaściwe zachowania? Wtedy, gdy:

  • dziecko jest zmęczone, przygnębione, rozdrażnione,

  • dziecko ma niezaspokojone potrzeby,

  • dziecko chce osiągnąć cel, lecz nie zna skutecznych, najbardziej niezbędnych do tego sposobów,

  • dziecko napotyka na zdecydowane ograniczenia własnej spontanicznej aktywności.

Niewłaściwe zachowania dzieci często są przejawem zespołu nadpobudliwości ruchowej. Charakteryzuje się on wzmożonym pobudzeniem ruchowym, będącym najbardziej widocznym i uciążliwym dla otoczenia objawem.. Specyficzna jest dla niego nadmierna pobudliwość emocjonalna, tzn. dziecko często reaguje na wszystko płaczem, krzykiem, nie potrafi inaczej zareagować. Trzecim objawem tego zespołu są specyficzne zaburzenia funkcji poznawczych, przejawiające się trudnościami w kierowaniu procesami spostrzegania, chaosem i pośpiechem w myśleniu, dużą męczliwością i często małą efektywnością działań mimo dobrej sprawności intelektualnej.

Poznanie czynników i mechanizmów, warunkujących występowanie nieprawidłowych zachowań u dzieci w wieku przedszkolnym, stwarza możliwość podjęcia działań wychowawczych ukierunkowanych na ich wygaszanie lub modyfikowanie. Działania te mogą polegać na nauczeniu dzieci, aby potrafiły pokazać swoje stany emocjonalne, tj. gniew czy złość, a także umiały rozładować wzmożone napięcie emocjonalne.

Bardzo często w swojej pracy nad tym problemem stosuję zabawy relaksacyjne, zabawy ruchowe metodą W. Sherborne oraz bajki i opowiadania, które później dzieci ilustrują ruchem, mimiką i gestem. Moja wiedza na temat prawidłowości rozwojowych i uwarunkowań dziecięcych zachowań pozwala mi spojrzeć na dziecko trochę inaczej, skłania mnie do refleksji, w konsekwencji pomaga w podjęciu właściwych, najkorzystniejszych oddziaływań wychowawczych.

 

 

Podobne prace

Do góry