Ocena brak

KESSELRING ALBERT (1885-1960) - feldmarszałek

Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011

Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej służył jako artylerzysta i oficer sztabu w stopniu majora. Przeniesiony w 1933 r. do lotni­ctwa, mimo swoich 48 lat nauczył się pilotażu. W czerwcu 1936 r. ob­jął stanowisko szefa Sztabu Gene­ralnego *Luftwaffe. Od 1938 r. do­wodził 1 flotą powietrzną wałczącąw 1939 r. przeciw polskim woj­skom. W 1940 r. przejął dowodze­nie 2 flotą powietrzną wspierającądziałania Grupy Armii „B" na za­chodzie Europy.

W lipcu 1940 r. otrzymał stopień feldmarszałka. W czasie bitwy o *Anglię kiero­wana przez niego 2 flota stano­wiła największe zagrożenie dla baz lotniczych w południowo-wschod­niej Anglii. W czasie inwazji na Związek Radziecki samoloty jego floty wspomagały działania Grupy Armii „Środek" (Heeresgruppe „Mitte"). W grudniu 1941 r., po­zostając dowódcą 2 floty powietrz­nej (do 1943 r.), objął dowództwo obszaru operacyjnego „Sud" w re­jonie Morza Śródziemnego. Po ka­pitulacji wojsk „osi" w Tunezji w maju 1943 r. objął dowództwo obszaru „Sud-West" obejmującego Włochy. 6 listopada 1943 r. został mianowany dowódcą Grupy Armii „C", skutecznie powstrzymującej postępy wojsk alianckich we Wło­szech. W październiku 1944 r., po wyleczeniu ran odniesionych w wypadku drogowym, na krótko podjął obowiązki dowódcy Grupy Armii „C", a w marcu 1945 r. prze­jął komendę obszaru „West" we Francji. W tym czasie rozpoczął negocjacje z szefem amerykań­skiego wywiadu w Europie Allenem *Dullesem.

Od 22 kwietnia 1945 r. dowodził obszarem obrony połu­dniowych Niemiec. Był odznaczony Krzyżem Rycerskim z Liśćmi Dę­bowymi, Mieczami i Brylantami, najwyższym odznaczeniem, które posiadało tylko czterech feldmar­szałków. Jako jedyny z feldmar­szałków pełnił najwyższe stanowi­ska wojskowe od pierwszego do ostatniego dnia wojny, i to w woj­skach lądowych i lotniczych. 7 ma­ja 1945 r. poddał swoje wojska aliantom. W maju 1947 r. sąd bry­tyjski uznał go za winnego wydania rozkazu zabicia 335 włoskich cywi­lów i skazał na karę śmierci, za­mienioną w wyniku interwencji Winstona Churchilla i brytyjskiego premiera Clementa *Attlee na do­żywotnie więzienie. Wyrok ten wzbudził wiele protestów wśród brytyjskich prawników i wojsko­wych (m.in. marsz, polnego Harolda *Alexandra). Na skutek ich wsta­wiennictwa w roku 1952 Kessel-ring został zwolniony pod pretek­stem złego stanu zdrowia.

Podobne prace

Do góry