Ocena brak

KĘDZIERZAWKA MALIN

Autor /lykeli Dodano /04.03.2013

KĘDZIERZAWKA MALIN — choroba wirusowamalin. O b j a w y : liście zmarszczone,z brzegami i wierzchołkami skręconymi ku dołowi.C z y n n i k c h o r o b o t w ó r c z y :Rubus wirus 3 przenoszony przez mszyce (podobniejak inne wirusy malin), które stają sięzdolne do zakażania nowych roślin po 2 godzinachżerowania na roślinach chorych; wewnątrzrośliny wirus przenosi się tylko w korze i nieopanowuje w jednym okresie wegetacyjnym całejodrośli; rozprzestrzenia się wolno n a plantacji.Z w a l c z a n i e : --♦wirusowe choroby malin.

Podobne prace

Do góry