Ocena brak

Kazimierz Jagiellończyk - WIELKIE i MAŁE ROZGRYWKI

Autor /Melchior Dodano /19.10.2011

Kazimierz Jagiellończyk wcielał do korony coraz to nowsze ziemie. Obiął w swoje władanie Mazowsze, księstwo bełskie, ziemie gostynińską i rawską , Sochaczew a później księstwo oświęcimskie. Jednak żadnymi rozgrywkami nie mógł objąć Śląska, do którego terenów rościły sobie prawo Czechy.

Wielkim problemem na całej arenie politycznej byli Tatarzy. W 1448 roku horda tatarska wtargnęła na Podole. Dwa lata później znowu spustoszyli Podole i Ruś. W 1452 roku dotarli aż pod Lwów po roku spustoszyli ziemię łucką i oleską nie napotykając żadnego groźnego dla siebie odwetu. 1 września 1482 roku Tatarzy napadli na Kijuw łupiąc i plądrując mieszkania prywatne kijowskie cerkwie i kościoły, a to przebrało już miarkę. Zniszczeń dokonali też w województwie kijowskim i bracławskim. W odpowiedzi na Litwie zarządzono pospolite ruszenie na które złorzyło się 40 tyś. ludzi z całego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Za panowania Jagiellończyka rodzi się następny niebezpieczny problem a mianowicie Turcja. Ich najazdy na Bałkany i Mołdawie spowodowały równierz zagrożenie dla Polski. Jagiellończyk podjął wyprawę do Mołdawi, nie dotarł jednak do utraconych portów ani nie spotkał się z Turkami, a jednak wyprawa odniosła niebanalny skutek natury politycznej w postaci stosunku lennego Mołdawii do Polski. Król pertraktując z Turkami nie zaniedbywał też kontaktów z Rzymem i Wenecją.

W 1489 roku podpisano 2 - letni pokój, który zapewniał poddanym króla wolny handel w państwie Sułtana. Porozunienie polsko - tureckie nie podobało się bardzo Stefanowi - hospodarowi mołdawskiemu, który zaczął szukać pomocy na Węgrzech i starał się unieważnhołd złożony Jagiellończykowi. Spowodowało do rozruchy na granicy polsko - mołdawskiej.

Kończył się też etap pokojowych stosunków z Tatarami. W 1486 roku Tatarzy natarli na Podole pod Kopystrzynem. Tym razem polska odpowiedziała natychmiast. Syn Jagiellończyka Jan Olbracht idący akurat przeciwko wołochom zmienił kierunek i doszło do bitwy, w której 1500 najeźdżców padło na miejscu inni albo zostali zabici w czsie ucieczki albo wzięci do niewoli

W rok później zagroził Polsce nowy najazd turecki który równierz został dość sprawnie zarzegnany.

Jednak już jesienią 1490 roku ich zagony znowu grasują i pustoszą Ruś i Wołyń i podchodzą prawie pod Lublin. Królewicz nie mógł stanąć na czele wojsk przeciw Tatarom gdyż był zajęty na Węgrzech, stąd też dowódcami zostali kasztelan lwowski Mikołaj z Chodaza i marszałek ziemi wołyńskiej , starosta łucki książe Semen Holszański. 25 stycznia 1491 roku pod Zasławiem nad Horynią Polacy spadli na wroga jak sępy . Krwawa bitwa skończyła się miażdżącym sukcesem polskich żołnierzy.

Takim sposobem Jagiellończyk uporał się z Tatarami ale pogłębiał się konflikt z chanatem krymskim i również chan tatarski Mangli Girej był coraz bardziej nieprzyjazny wobec Polski. Za tatarami zaś stała Turcja.

Dwa stulecia trwały walki z Turkami przez co ten problem wypał prawie wszystkie inne polityczne zainteresowania Kazimierza Jagiellończyka.

Podobne prace

Do góry