Ocena brak

Kazimierz Jagiellończyk - PRUSKIE KŁOPOTY

Autor /Melchior Dodano /19.10.2011

W kilka miesięcy po zawarciu pokoju toruńskiego w lipcu 1467 roku zmarł Biskup Warmiński. Jagiellończyk mianował na jego miejsce Wincentego Kiełbasę. Kapituła nie patrząc na to, wybrała własnego kandydata dziekana warmińskiego Mikołja Tungena. Tak zaczął się spór trwający przeszło 10 lat który obecnie nazywamy wojną księżą lub popią.

Konflikt pogłębiał jeszcze fakt wystąpienia przeciwko królowi Wielkiego Mistrza Krzyżackiego choć pokonanego to wciąż knującego zdradę , powikłania w Czechach i na Węgrzech , oraz oporne łączenie się Prus Królewskich z resztą kraju.

Spór o etat biskupstwa warmińskiego trwał nieprzerwanie i przerodził się w otwartą wojnę. Jednak Kazimierz nieugięcie bronił swej koncepcji uniezależnienia Polski od papiestwa.

W 1476 roku Kazimierz na czele dwóch tysięcy zaciężnych żołnierzy ruszył do Prus. Wiosną 1479 roku przyniosła kres "popiej wojny". W sejmie piotrkowskim kanonicy warmińscy z upoważnienie kapituły złożyli królowi przysięgę wierności i posłuszeństwa.

Kazimierz Jagiellończyk zwyciężywszy potrafił przebaczać i w końcu uznał Mikołaja Tangena biskupem warmińskim zastrzegłszy sobie wyrażnie prawo do obsadzania tego stanowiska. Tak więc nowy biskup również złożył Jagiellończykowi uroczystą przysięgę wierności

W celu przyśpieszenia procesu zrastania się Prus z resztą kraju w 1454 roku Kazimierz wprowadził na ich terenie analogiczne jak w Polsce ,a więc województwa, kasztelanie i starostwa, a w 1469 roku zmieniono też w Prusach system sądownictwa na wzór korony polskiej.

W 1476 roku Jagiellończyk przeprowadził w Pusach ujednolicenie praw, przyjmując za podstawę prawo chełmińskie.

Ostatnim dość optymistycznym akcentem był hołd złożony królowi 9 października 1479 roku przez wielkiego Mistrza Pruskiego.

Jednak sprawa konfliktu z duchowieństwem Prus nie została rozstrzygnięta do końca za czasów panowania Jagiellończyka. Ale jego dzieło przetrwało i w drugiej połowie XVI wieku stało się to bazą dla ostatecznego ujednolicenia terenów pomorsko - warmińskich z resztą Polski

Podobne prace

Do góry