Ocena brak

Kazimierz Jagiellończyk - OJCOWIZNA

Autor /Melchior Dodano /19.10.2011

Stolica przyjęła bardzo przychylnie dziedzica starej dynastii po nocy hucznych zabaw panowie Litewscy dopuszczają się zamachu stanu ogłaszając Kazimierza wielkim księciem , co całe Wilno przyjęło wiwatem śpiewając hymny pieśni , natomiast zaskoczeni Polacy na próżno usiłowali protestować.

Młody władca odprawia polskich opiekunów uczy się szybko litewskich obyczajów i języka. Na razie Litwą rządzą możni bojarzy zwłaszcza potężny Jan Gasztołd , ale Kazimierz szybko przygotowuje się do odgrywania samodzielnie roli władcy.

Najważniejsze było umocnienie pozycji Jagiellończyka , jako wielkiego księcia Litwy , a więc legalizacja dokonanego przewrotu. Stabilizacja stosunków wewnętrznych na Litwie przebiegała dosyć sprawnie. Zamieszki powoli tłumiono a ludzie zaczęli przyzwyczajać się do nowej sytuacji.

10 listopada 1444 roku w walce z Turkami zginął Władysław król Polski i Węgier. Śmierć brata otworzyła Jagiellończykowi drogę na tron ojczyzny. Poselstwo w osobach rycerzy Piotra Chrzęstowskiego , Piotra , Piotra Szamotulskiego , Piotra Oporowskiego i Mikołaja Czarneckiego wyruszyło na Litwę by prosić Kazimierza o objęcie władzy nad swoim krajem. Liczyli przy tym na rozszerzenie przywilejów szlachty i podporządkowanie Litwy Polsce. Kazimierz nie zamierzał okazywać szlachcie wdzięczności obdarowując ich profitami lecz postanowił grać na zwłokę i czekać , i w rezultacie polscy rycerze wrócili do domu z niczym. Młody 18 - letni władca nie przybył też na zjazd Piotrkowski w 1445 roku , przekazał przez posłów iż jeszcze nie nadszedł odpowiedni czas by objąć tron po swoim bracie. Dwa lata trwały pertraktacje między Wilnem a Piotrkowem aż zdesperowani chłodnym stanowiskiem Jagiellończyka Polacy zaczęli wysuwać nowe kandydatury. Wreszcie z wielkim trudem urodził się kompromis. Kazimierz wydał wreszcie dokument , że połączy oba narody równorzędnym braterskim przymierzem , i że będzie nad nimi czuwał i bronił .

I tak 25 czerwca 1447 roku do Krakowa przybył Kazimierz Jagiellończyk by przyjąć koronę polską i zatwierdzić przywileje obu narodów. Stolica uroczyście witała syna Jagiełły. Dużą nadzieje we władcy pokładali chłopi zwłaszcza że przed przyjazdem do Polski w maju 1447 roku uwolnił on chłopów litewskich od wielu uciążliwych praw. Jednak jak miało się okazać rozczarują się.

Podobne prace

Do góry