Ocena brak

Kazimierz Jagiellończyk - NA SKRAJU EPOK

Autor /Melchior Dodano /19.10.2011

Jagiellończyk pół życia spędził na wojnach, drugą część zajęły mu rozgrywki dyplomatyczne wewnątrz kraju i na arenie międzynarodowej, by prawie przez 50 lat umacniać pozycje swojego tronu

Panowanie Jagiellończyka te przełom średniowiecza i renesansowej epoki. Upowszechniała się nauka, podnosił się poziom kultury społecznej, rodziły się nowe zainteresowania powstawała różnorodna literatura. Król nie mógł być jednak mecenasem nauki i sztuki z powodu wiecznych kłopotów finansowych.

Jednak za jego panowania rozwinął się ogromnie Uniwersytet Jagielloński, zaliczając do grona swoich profesorów Mikołaja Kopernika. Na czasy panowania Jagiellończyka przypada też rozkwit gotyckiego budownictwa miejskiego. Powstały obronne mury i wieże. Wzniesiono wiele katedr i kościołów. Wiązało się to z rozwojem gospodarczym kraju, z szybkimi obrotami handlu i doskonaleniem się rzemiosła, z bogaceniem się dworów szlacheckich i mieszczan.

Tak więc rządy Kazimierza Jagiellończyka stanowiły dla Polski początek nowych czasów we wszystkich dziedzinach życia

Znamiennym jest fakt powstania "Historii Polski" Jana Długosza i Ołtarz Mariacki Wita Stwosza będące wizytówką nowej epoki.

Zarówno król jak i artyści i uczeni stali na przełomie dwóch epok.

Kazimierz Jagiellończyk zmarł 7 czerwca 1492 roku w Grodnie w wieku 65 lat.

Pochowano go na Wawelu w marmurowym grobowcu wykonanym przez Wita Stwosza. Na sarkofagu król trzyma symbole władzy czyli jabłko i berło. U boku monarchy spoczywa wielki miecz jak przystało na wybitnego wojownika i zjednoczyciela.

Podobne prace

Do góry