Ocena brak

Katza trójelementowa charakterystyka form wewnętrznego sposobu zorganizowania partii

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Katz razem z Mairem zaprezentowali swój organizacyjny model partii politycznej opierają c się przy tym na założeniu, że jest to organizacja na wielu poziomach życia politycznego , co znajduje odbicie w wewnętrznej organizacji. Wyodrębniają w strukturze partii politycznej trzy subsystemy:

 1. Partia jako organizacja wypełniająca funkcje państwowe (party in public office)

 2. Partia jako organizacja „członkowska” (party on the ground)/ struktury odpowiedzialne za fukcje „życiowe”

 3. Partia jako struktura biurokratyczna (party in central Office)

Ad.1

 • forma organizacji aktywności reprezentantów

 • obecność reprezentantów partii w konstytucyjnych organach państwowych daje jej możliwość dysponowania określonymi zasobami, które mogą zostać wykorzystane w polityce wewnątrzpartyjnej

 • przedstawiciele partii uczestniczą w procesie podejmowania decyzji państwowych, a wiec mają wpływ na ich treść

 • partie kontrolują stanowiska publiczne i posługują się strategiami patronatu

 • urzędnicy partyjni mają dostęp do informacji i ekspertyz

 • politycy są odpowiedzialni za kontakt partii z wyborcami, a ich celem jest uzyskanie poparcie wyborczego

 • ta grupa jest sposobem konfrontacji obywateli z publicznymi przedstawicielami partii, promującymi idee programowe

 • organizowanie grup wspierających partie np. obywateli czy znanych osobistości

Ad. 2

 • grupuje członków, aktywistów i lokalnych wyborców

 • opiera się na zasadzie dobrowolności

 • przynależność do partii jest wynikiem indywidualnej decyzji

 • zasadniczym motywem przynależności wydają się racje solidarystyczne i korzyści kolektywne

 • subsystem ten może odgrywać szczególna rolę w partiach odwołujących się na arenie wyborczej do apelu opartego na schemacie tożsamości ważne jest legitymizacyjne powiązanie między partią a ich klientelą oraz zasada masowego członkowstwa

 • siła partii członkowskiej głosy wyborcze (!)+ źródło finansowania (słabnie – finansowanie partii z budżetu państwa)

 • pełnią funkcję motoru sprawczego partii

Ad. 3

 • urzędnicy tworzący: komitet wykonawczy na czele z przewodniczącym lub sekretarzem generalnym. Mogą być np. wybierani na kongresach partii. Reprezentują partię jako organizacje członkowską.

 • tzw. pracownicy biurokratyczni. W skład centralnej biurokracji partyjnej mogą wchodzić również przedstawiciele różnych organizacji, np. afiliowanych przy PP

 • jedną z zasadniczych funkcji centralnej struktury biurokratycznej była m.in. realizacja odpowiedzialności partii parlamentarnej przed członkiem

 • specyficzny charakter przybierają relacje między subsystemem biurokratycznym partii a subsytemem parlamentarno-gabinetowym. Wiele partii coraz powszechniej akceptuje zasadę, iż członkami centralnych organów partii stają się przede wszystkim reprezentanci partii parlamentarnej.

 • Partia składa się z afiliowanych organizacji i tzw. centralnych pracowników.

 • Takie zorganizowanie partii pozwala elektoratowi na dostęp na dostęp do procesu kontrolnego i decyzyjnego

Podobne prace

Do góry