Ocena brak

Kategorie poznania złoża

Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013

Wyróżnia się kategorie:

D – złoża przewidywane, prognostyczne, na podstawie nielicznych rzadkich wyrobisk lub odsłonięć naturalnych oraz danych geofizycznychpozwalającychokreślić w przybliżeniu możliwy obszar występowania złoża oraz rzadziej i jakość kopaliny; prawdopodobne granice złoża określa się metodą interpolacji lub ekstrapolacji; prawdopodobny błąd szacowania zasobów może wynosić ponad 40%,

C2 – wstępnie zbadanie złoża w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie prac studialnych nad sposobem jego zagospodarowania; → dopuszczalny błąd względny oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów może wynosić do 40%,

C1 – rozpoznanie złoża w stopniu umożliwiającym opracowanie koncepcji zagospodarowania przewidywanego→ obszaru górniczego (obszaru eksploatacji), → projektu zagospodarowania złoża wraz z określeniem przewidywanych zasobów przemysłowych i określenie sposobu przeróbki i użytkowania kopaliny; → dopuszczalny błąd względny oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów może wynosić do 30% w granicach poszczególnych bloków złoża uznanych za jednorodne,

B – szczegółowe rozpoznanie złoża w stopniu umożliwiającym projektowanie techniczne podstawowych wyrobisk udostępniających, projektowanie eksploatacji oraz oszacowanie zasobów przemysłowych złoża; → dopuszczalny błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i jego zasobów w poszczególnych blokach złoża uznanych za jednorodne może wynosić do 20%, a w rejonach przewidywanych wyrobisk udostępniających do 15%,

A – szczegółowe rozpoznanie złoża w stopniu umożliwiającym bieżące planowaniei prowadzenie eksploatacji; błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów w poszczególnych blokach złoża może wynosić do 10%.

Podobne prace

Do góry