Ocena brak

Kategorie form prawnych przedsiębiorstwa.

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Formy prawne można ująć w dwie podstawowe kategorie

  1. formy prawa handlowego,

  2. formy prawa publicznego,

 

Do form prawa publicznego zalicza się jednostki użyteczności publicznej, stanowiące własność państwową lub komunalną i w zasadzie nie nastawione na zysk. Jednostki gospodarki publicznej mogą nie posiadać osobowości prawnej, wtedy stanowią tylko część wewnętrzną jednostek administracji terytorialnej. Mogą zostać wyposażone w osobowość prawną i być prowadzone jako przedsiębiorstwa pracujące zarobkowo na podstawie przepisów prawa handlowego, na takich samych warunkach jak przedsiębiorstwo prywatne.

W ramach form prawa handlowego rozróżnia się przedsiębiorstwa jednostkowe( jednego właściciela), spółki osobowe, kapitałowe. W wielu wypadkach spotyka się formy mieszane np. spółki mające jednocześnie cechy spółek osobowych i kapitałowych.

Formy prawa handlowego:

  1. przedsiębiorstwa jednostkowe,

  2. spółki osobowe,

  3. spółki kapitałowe,

  4. formy mieszane,

  5. spółdzielnie.

Podobne prace

Do góry