Ocena brak

Kategoria swój – obcy. Etnocentryzm

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Kategoria swój – obcy odnosi się do wszelkich interakcji międzygrupowych. Mówi ona że my jako członkowie danej zbiorowości identyfikujemy się z naszą grupą, uważamy że wszystko toco nasze jest najlepsze a grupy inne o odmiennych normach i wzorcach nazywamy obcymi i jesteśmy do nich wrogo nastawieni.

Etnocentryzm

Wartościująca postawa określająca afirmatywny stosunek do kultury własnej grupy etnicznej, religijnej, rasowej itp., a zarazem deprecjonujący stosunek do kultury grupy obcej

Własna kultura jest uważana za najlepszą i wzorcową

Kultura obca oceniana jest jako odstępstwo od normy, anomalia, a jednocześnie jako zagrożenie własnego sposobu życia (źródło zła)

Etnocentryzm - stawianie własnego narodu lub grupy etnicznej w centrum zainteresowania i wywyższanie go ponad inne. Działania takie mogą doprowadzić do nacjonalizmu czy izolacjonizmu. Pogląd ten manifestuje się w działalności jednostek czy organizacji, które koncentrują się wokół własnego narodu i zwracaniem uwagi na interesy jedynie własnej grupy etnicznej.

Wyrazem etnocentryzmu jest nauczanie szkolne nastawione wyłącznie na problematykę własnego państwa, nierzadko własnego narodu, z pominięciem innych narodów czy też prowadzenie polityki międzynarodowej zgodnie tylko z własnymi interesami narodowymi. Z drugiej strony zdrowy etnocentryzm wynika z powinności wobec własnego narodu i państwa, może być rozumiany jako postawa patriotyczna.

Przejawem etnocentryzmu jest stosowanie określania położenia innych krajów ze swojego punktu widzenia np. dla Polaków Irak to Bliski Wschód, ale dla Hindusów to raczej Bliski Zachód. Jaskrawym przykładem etnocentryzmu są Chiny czyli dla Chińczyków "Państwo Środka" (por. sinocentryzm).

Etnocentryzm jest to afirmacyjny stosunek do własnej kultury, jednocześnie deprecjonujący inne

Do góry