Ocena brak

Katarzyna II - Polityka wewnętrzna

Autor /Melchior Dodano /19.10.2011

Katarzyna dążyła do umocnienia władzy centralnej, szybkiego rozwoju ekonomicznego kraju oraz wzrostu politycznego znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej. Wbrew swoim wcześniejszym zapewnieniom, w 1764 przeprowadziła sekularyzację dóbr kościelnych, przy czym państwo wzięło na swe utrzymanie instytucje kościelne i klasztorne. W tym samym roku zniosła na Ukrainie władzę hetmanów. W 1766 powołała komisję prawodawstwa, która miała opracować kodeks prac, jednakże wojny rosyjsko-tureckie osunęły ten problem na dalszy plan.

Rosja za jej czasów stała się monarchią szlachecką opartą na wyzysku mas chłopskich, którym dekret z 1767 zabraniał nawet wnoszenia skarg na swych panów. Bezwzględna polityka w stosunku do ludności wiejskiej doprowadziła do wybuchu buntu chłopskiego pod przywództwem J. Pugaczowa, które mimo wszystko poniosło klęskę. Katarzyna II wydała również dekret o guberniach, który zapewniał sprawowanie władzy przez urzędników podległych bezpośrednio cesarzowi. W 1785 ogłosiła przywilej zasadniczy dla szlachty i przywilej dla miast. Wszystkie nowe przepisy i przywileje w żadnym stopniu nie ograniczały absolutnej władzy monarszej.

Podobne prace

Do góry