Ocena brak

KATALOG ŹRÓDEŁ PRAWA W/G KONSTYTUCJI

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Źródła prawa są to akty normatywne (o różnej randze normatywnej). Art. 87

konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty normatywne prawa miejscowego

Podobne prace

Do góry