Ocena brak

KASZTELAN

Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012

W Polsce Piastów - zarządzający zamkiem a. grodem, podległym mu okręgiem. Od XIV w. utracił wszelkie funkcje, prócz wojskowej,,i został tytularnym urzędnikiem ziemskim, zasiadającym w radzie król., a później w senacie.

Poprzednia nazwa „pan" (np. pan krakowski = kasztelan krakowski) utrzymała się jeszcze w XVII w., a w wypadku „pana krakowskiego" (który był najwyższym godnością senatorem świeckim) do końca Rzplitej.

Nazywani byli od grodu (np. kasztelan czerski, a nie mazowiecki, gdański, a nie pomorski); z łac. castellanus 'mieszkający w twierdzy' od castellum 'zamek, twierdza'. Kasztelan drążkowy powiatowy, niższego rzędu, nie mający w senacie krzesła^ tylko miejsce na ławie z tyłu.

Kasztelan krzesłowy wyższy urzędnik zasiadający w senacie, godnością niższy od wojewody. Kasztelania kasztelaństwo, godność, urząd, władza kasztelana; obszar objęty władzą kasztelana.

Podobne prace

Do góry