Ocena brak

Kasta i struktura kastowa

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Podział kompletny społ. na kasty wystąpił tylko w Indiach. Przypuszcza się, że jego źródłem były kolejne migracje na Płw. Indyjski kolejnych plemion (3 tys. Lat temu). Plemiona podbijające rozwijały podział pracy na zastanych podwalinach. Pozostawiali zastany porządek, ale siebie stawiali ponad nim. Przypisując sobie najwyższe pozycje. Wyróżnił się podział na cztery kasty (wardy):

Bramini > kaszatrijowie > wajśjowie > siudrowie > niedotykalni

(kapłani) właściciele, kupcy, kl.śr. robotnicy, zbieracze śmieci,

wojownicy słudzy itp.

poza kastą!!!

Stanowiły one hierarchiczny, ścisle zamknięty ukł. Społeczny, przejście z kasty do kasty nie możliwy. Był też podział ze wzgl. Na rasę: białych, czerwonych, żółtych, czarnych. Najwyższa kasta nie była wcale najważniejszą, ani nie posiadała władzy.

Podział kastowy utrwalony jest nie tylko w obyczaju, ale ma też sankcje religijne. Odróżnienie kast od stanów. W stanach nie było podziałów religijnych. Tutaj kontakt z osobnikiem z innej kasty jest wykroczeniem religijnym (grzechem). Kasty są jednostkami enogamicznymi. Małżeństwa wew. Kast zakazy kontaktów cielesnych poza kastą, ale też współbiesiadnictwa. Dzisiaj część tych zakazów została trochę dostosowana do współczesności. Oprócz tych 4 wielkich historycznych kast są podkasty (wiele tysięcy) i noszą nazwę dżataja. Są również endogamiczne, oznaczają dziedziczne zajmowanie się pewnym zawodem, schierarchizowane.

Istnieje pewna możliwość awansu pewnej kasty, bo konkurują ze sobą i dlatego mogą zmieniać swoje położenie w wardze, ale nie mogą przejść z kasty do kasty. Są też pewne zasady, sankcje. Ten system odegrał wielką rolę w Indiach. Weber mówił, że uniemożliwił tam powst. Kapitalizmu. System kastowy nie dawał możliwości ruchliwości społ. wymaganej w kapitalizmie. Socjologowie próbowali przypisać pojęcie kasty innym faktom czystość i nieczystość społ. (USA za czasów niewolnictwa – kontakty między białą a czarną rasą, zabronione prawnie, obyczajowo – nieczystość fizyczna skalanie człowieka – pewna postać systemu kastowego).

Kasta- służy do określenia struktury społecznej Indii; a także do określenia cech; jest to grupa zamknięta i cechująca się jednolicie wykonywanym zawodem; jest czymś podobnym do stanu, tyle że zamknięcie jest jeszcze silniejsze. Naruszenie granicy kastowej oznacza grzech, kasty są całkowicie eudonomiczne?( tylko w obrębie danej kasty).System kastowy pochodzi z Indii i można tylko przypuszczać w jaki sposób powstał- osadnicy przybywający na te tereny mieli pewien styl życia który narzucali innym, kolejni osadnicy mieli znowu swój styl życia i to ich był najważniejszy a kolejny „szedł w odstawkę

Jati- małe kasty w obrębie jednej kasty, grupy zamknięte posiadające własne przepisy i władze kastowe; Kontakty z innymi kastami odnoszą się do małżeństwa i współbiesiadnictwa.

Reguł kastowych nie narusza kontakt w zakładzie pracy z przedstawicielem innej kasty.

Ogólna koncepcja kasty Andre Beteille

Jest to mała gr. Osób charakteryzująca się endogamią o dziedzicznym członkostwie, które czasem obejmuje tradycyjny zawód i ma status rytualny oparty na czystości i nieczystości. Jednak w ścisłym sensie musi być sankcja religijna.

Podobne prace

Do góry