Ocena brak

Kasowa obsługa budżetu

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Kasową obsługę budżetu sprawują banki . Bankowa obsługa budżetu polega na prowadzeniu rachunków bankowych, na których gromadzone są zasoby budżetowe, przyjmowaniu wpłat środków pieniężnych na te rachunki oraz dokonywaniu wypłat na zlecenie upoważnionych do tego podmiotów.

Najważniejszy z tych rachunków to centralny rachunek bieżący budżetu państwa, z wyodrębnienie rachunków dochodów i wydatków budżetu państwa oraz rachunków środków do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa. Oprócz tego funkcjonują: rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunki pomocnicze etc. Bankową obsługę budżetu państwa prowadzi przede wszystkim Narodowy Bank Polski, ewentualnie Bank Gospodarstwa Krajowego lub nawet inne banki komercyjne.

Podobne prace

Do góry