Ocena brak

Kary zasadnicze i dodatkowe za wykroczenia

Autor /Marcel Dodano /18.08.2011

Kary zasadnicze są podstawową reakcją na przestępstwo czy wykroczenia. Do kar zasadniczych w prawie wykroczeń zaliczamy areszt, ograniczenie wolności, grzywnę i naganę. Areszt za wykroczenie trwa najmniej 1 tydzień, a najwyżej 3 miesiące. Ograniczenie wolności to np. obowiązek pracy na cele społeczne nie odpłatnie.

Kary dodatkowe uzupełniają kary zasadnicze. W zakresie karno - prawnej reakcji na wykroczenie stosuje się kary dodatkowe takie jak:

- zakaz prowadzenia określonej działalności związanej z wymaganym zezwoleniem;

- zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;

- przepadek rzeczy;

- inne kary dodatkowe określone przez ustawę;

Do góry