Ocena brak

Karty płatnicze

Autor /Aaddilaphord Dodano /06.12.2007

Karta debetowa - w każdym portfelu
Karty płatnicze, wydawane najczęściej do rachunku ROR, (np. Maestro lub Visy Electron) niezależnie od wysokości wpływów. Łączy ona w sobie funkcję zarówno płatniczą, jak i bankomatową. Pozwala płacić do wysokości salda na rachunku powiększonego o przyznany przez bank debet. Jego wysokość bank na ogół uzależnia od wysokości wpływów na konto, z którym związana jest karta. Transakcje dokonane przy użyciu tej karty są rozliczane w bardzo krótkim czasie a każda z transakcji na bieżąco obciąża rachunek i łatwo można kontrolować wydatki. Zwykle transakcje bezgotówkowe i wypłaty z bankomatów własnych banku są pozbawione prowizji. Korzyścią jest również możliwość szybkiego i skutecznego zabezpieczenia karty. Nie ma jednak możliwości płacenia taką kartą za telefoniczne zakupy ani przy transakcjach internetowych.


Karty obciążeniowe (Charge Cart)
Karty płatnicze, wydawane są klientom, którzy posiadają rachunek w banku przez pewien okres, zwykle jest to czas co najmniej 3 miesięcy. W przypadku przenoszenia konta można przedłożyć historię posiadania rachunku z banku poprzedniego, co umożliwi otrzymanie karty przed tym terminem. Posiadacz karty korzysta z pieniędzy banku do kwoty ustalonej limitem, który nie jest zależny od bieżącego salda rachunku. Jest to pożyczka na jaką umawia się klient z bankiem, którą raz w miesiącu klient jest zobowiązany wpłacić na własne konto wraz z prowizjami , wówczas istotne jest już saldo bieżące rachunku. Prowizje naliczane są od transakcji gotówkowych i bezgotówkowych (od 0,5 do 1,5 proc) . Korzystniejsze jest dla klienta obsługiwanie kartą charge transakcji bezgotówkowych, natomiast wypłaty gotówki są bardziej opłacalne przy użyciu innych rodzajów kart. Używanie karty obciążeniowej umożliwia korzystanie z dokonywania transakcji telefonicznych, internetowych, lecz w razie kradzieży lub zagubienia karty, zablokowanie jej może okazać się zbyt powolnym procesem.


Karta kredytowa - wygodna i niebezpieczna
Do wydania takiej karty płatniczej nie jest konieczne posiadanie rachunku, trzeba jedynie posiadać zdolność kredytową (zwykle przedstawia się dokumenty potwierdzające wypłacalność, czyli zawierające wysokość zarobków). Posiadacz karty kredytowej korzysta z pieniędzy banku, po miesiącu jest zobowiązany do spłaty minimalnej kwoty (zwykle od 5% do 10%), pozostała część traktowana jest jako kredyt z wysokim oprocentowaniem. W przypadku, gdy spłata jest dokonana w określonym przez bank czasie (od 15 do 51 dni) nie obciąża się zwykle kredytobiorcy odsetkami. Posiadacz karty kredytowej może wykonywać transakcje do wysokości przyznanego limitu, który jest przyznawany indywidualnie dla każdego klienta. Karty kredytowe są stosunkowo drogie, prowizja od operacji gotówkowych jest wysoka, jednak dają wiele swobody jeżeli chodzi o regulowanie należności za zakupy. Zwykle nie pobiera się prowizji od operacji bezgotówkowych realizowanych przy użyciu karty kredytowej. Raz w miesiącu bank wysyła posiadaczowi karty zbiorcze zestawienie transakcji, informuje także o kwocie zaciągniętego kredytu przy użyciu karty. Kredyt przyznany posiadaczowi karty jest kredytem odnawialnym, czyli każda spłata zadłużenia zwiększa dostępny limit do dokonywania dalszych transakcji z użyciem karty.

Podobne prace

Do góry