Ocena brak

Karta Samorządu Teryt. Rady Europy - preambuła

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Integralną częścią sam. teryt. w Polsce jest Europejska Karta Sam. Teryt. My przyjęliśmy Kartę w całości, choć można było przyjąć 10 podstawowych jej założeń, lub przyjąć ją tylko na części terytorium państwa.

Kartę stworzono po to, by:

- zacieśnić więzi między państwami członkowskimi Rady Europy

- społeczności lokalne stanowiły jedną z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego

- zapewnić prawo obywateli do uczestniczenia w zarządzaniu sprawami publ. (jest to najbardziej bezpośredni sposób)

- bronić i ugruntować sam. teryt. w krajach Europy dla budowy Europy zjednoczonej w oparciu o zasady demokracji i decentralizacji

- społ. lokalne były wyposażone o organy decyzyjne ukonstytuowane w sposób demokratyczny i by korzystały one z szerokiej autonomii (kompetencje, formy wykorzystania uprawnień, środki niezbędne do realizacji zadań).

Podobne prace

Do góry