Ocena brak

KARTA PODATKOWA

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

Klasyczny podatek zryczałtowany

Nie ewidencjonuje się dochodu, bez ewidencji przychodów, kosztów. Tylko ta działalność, która jest określona w ustawie może korzystać z karty podatkowej. Do ustawy dołączone są tabele, w których jest wymieniona ta działalność, którą prowadząc można korzystać z karty podatkowej.

Podatek zryczałtowany jest jakoby przywilejem podatkowym. Z kart podatkowej można przejść na zasady ogólne, lecz nie w ciągu roku podatkowego.

Podmiot – wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność ściśle określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne (także prowadzące działalność jako spółka cywilna przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w ustawie. Z karty podatnik może korzystać – o ile spełnia określone warunki – lecz nie musi.

Przedmiot – fakt prowadzenia działalności usługowej, wytwórczo – usługowej, handlu detalicznego artykułami spożywczymi, działalność gastronomiczna, usługi transportowe, niektóre wolne zawody w warunkach określonych w ustawie, korepetycje.

Podstawa – nie ustala się – Urząd skarbowy w decyzji określa miesięczną wysokość podatku.

Stawkikwotowe – w zależności od: liczby mieszkańców w danej miejscowości, rodzaju działalności, stanu zatrudnienia.

Skalanie występuje.

Ulgi – obniżki stawek dla podatników powyżej 60 roku życia i inwalidów ( nie dotyczy wszystkich rodzajów działalności), inne na wniosek podatnika.

Zwyżki – w określonych ustawą przypadkach – przy zatrudnieniu większej liczby pracowników lub członków rodziny.

W celu uzyskania karty podatnik musi spełnić następujące warunki:

  1. Złożyć wniosek do US o przyznanie karty podatkowej w związku z prowadzeniem działalności określonej w ustawie.

  2. Nie może korzystać z usług nie zatrudnionych przez siebie na umowę o pracę pracowników oraz innych przedsiębiorstw.

  3. Nie może prowadzić żadnej innej, poza jedną z wymienionych w ustawie, pozarolniczej działalności gospodarczej (są wyjątki).

  4. Nie może wytwarzać wyrobów akcyzowych.

  5. Małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie.

Warunki płatności – w wysokości określonej w decyzji US, do 7 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły i do 28 grudnia za grudzień bieżącego roku.

Dochody z karty podatkowej zasilają budżet gminy.

Podobne prace

Do góry