Ocena brak

Karta płatnicza

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011

Charakterystyka

Karta płatnicza - jest to elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki. Stanowi narzędzie zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Umożliwia posiadaczowi podejmowanie gotówki z bankomatu oraz dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi w wyznaczonych miejscach.


Początki kart płatniczych sięgają roku 1914. Wtedy to korporacja General Petroleum Corporation of California dla swoich pracowników oraz wybranych klientów wydała coś co przypominało dzisiejsze karty.


Dziś każda karta wydawana przez banki jest przygotowana zgodnie z normami ISO. Każda jest płytką laminowanego PCV o standardowych wymiarach 54x86x0,76 mm. Charakteryzuje się nadrukiem związanym z bankiem emitentem oraz jeśli jest w jednym z międzynarodowych systemów ( najważniejsze z nich to Diners Club, VISA International, Eurocard/MasterCard, American Express, JCB )- posiadaniem emblematu tego systemu. Zawiera pasek magnetyczny, na który są naniesione dane o posiadaczu, oraz pasek, na którym posiadacz składa wzór swojego podpisu. Karta ma także kilka zabezpieczeń takich jak hologram, nadruk UV i mikroprint. Przed wydaniem posiadaczowi karta jest personalizowana przez wytłoczenie lub nadruk płaski imienia i nazwiska posiadacza, numeru karty oraz kodowanie paska magnetycznego.


Do użytku wchodzą również karty inteligentne z wbudowanym układem scalonym z pamięcią i procesorem, w którym zapisane są dane wykorzystywane w procesie autoryzacji i rozliczeń transakcji. Karty takie mogą służyć do obsługi kilku rachunków bankowych, pełnić rolę karty kredytowej czy telefonicznej.


Wygląd

Według prawa bankowego jest to karta identyfikująca wydawcę i uprawnionego posiadacza, która uprawnia do wpłaty gotówki lub dokonania zapłaty. W przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję upoważnioną na mocy ustawy do udzielania kredytu, karta pozwala na zapłatę z wykorzystaniem kredytu.


Biorąc pod uwagę fizyczny wizerunek karty płatniczej, jest to płytka laminowanego PCV, mająca standardowe wymiary określone przez ISO - International Organization for Standarisation. Są to wymiary: 54 mm x 86 mm x 0,76 mm. (Nowością są karty o nieregularnych kształtach). Na karcie muszą się również znajdować pewne elementy, które pozwalają określić wydawcę karty oraz jej numer, a także przynależność do któregoś z systemów. Ważnym elementem jest imię i nazwisko posiadacza karty oraz jego podpis. Każda karta zawiera pasek magnetyczny z zakodowanymi danymi posiadacza karty. Widnieje na niej również data ważności oraz jest wyposażona w zabezpieczenia przed użyciem jej przez osoby niepożądane. Wykorzystanie karty przez inne osoby jest niemożliwe ze względu na kod PIN - Osobisty Numer Identyfikacyjny, który jest przypisany do danej karty i podany wyłącznie posiadaczowi karty.


Wydawcy kart płatniczych

Wydawcą karty płatniczej może być każdy przedsiębiorca, za wyjątkiem kart kredytowych, w przypadku, których wydawca musi mieć uprawnienia do udzielania kredytu. Istnieją również organizacje wydawców kart, które są właścicielem symbolu karty oraz praw do niej. Organizacje udzielają prawa do emisji, ustalają wewnętrzne regulacje dotyczące działania systemu, świadczą usługi autoryzacyjne i rozliczeniowe, jednak same nie wydają kart płatniczych płatniczych nie zawierają umów z akceptantami.


Wydawcy kart płatniczych zrzeszeni są w dwóch systemach, systemie bankowym, do którego należą: Visa International, Europay, MasterCard, Japan Credit Bureau oraz w systemie klubowym takim jak American Express czy Diners Club.


Rodzaje

Karty płatnicze dzielimy na :

 • debetowe - gdzie kwota transakcji pobierana jest z rachunku w momencie otrzymania przez bank danych o dokonanej transakcji. Karta taka pozwala dysponować środkami do wysokości salda na rachunku. Umożliwia dokonywanie wypłat gotówkowych za pomocą bankomatu oraz transakcji w punktach włączonych do lokalnych sieci elektronicznych banków.
 • Kredytowe - w ramach których przyznaje się klientowi kredyt odnawialny. W momencie dokonania transakcji klient nie musi posiadać środków na rachunku, ponieważ może zadłużyć się do wysokości przyznanego mu limitu kredytowego, czyli umożliwia spłatę należności w późniejszym okresie. Jeśli zadłużenie spłacane jest terminowo do końca okresu rozliczeniowego to kredyt nie jest oprocentowany. Cześć zadłużenia w przypadku dokonywania regularnych spłat może być odroczona. W stosunku do tej części nalicza się już odsetki.
 • Obciążeniowe - funkcjonuje podobnie jak karta kredytowa, tzn. na zasadzie "pay later", przy czym istnieje konieczność spłaty całości zadłużenia zaciągniętego w ustalonym okresie rozliczeniowym na koniec ustalonego terminu.
 • Przedpłacone ( elektroniczna portmonetka ) - działa ona na zasadzie "pay before", tzn. wstępnego ładowania z możliwością ponownego uzupełnienia informacji. Polega to na zapisaniu w pamięci układu elektronicznego karty odpowiedniej kwoty - wartości, która zostanie pomniejszona o wartość dokonanej transakcji.

Klasyfikacja

 • Sposób rozliczania transakcji
  • Karty debetowe
  • Karty kredytowe
  • Karty obciążeniowe
 • Zakres akceptowalności
  • Karty międzynarodowe
  • Karty krajowe
  • Karty lokalne
 • Dodatkowe korzyści z posiadania karty
 • Segmenty rynku
 • Organizacje wydawców kart
  • Visa International
  • MasterCard
  • Diners Club
  • American Express
  • JCB
 • Forma karty
  • Karty płaskie
  • Karty embosowane (wypukłe, wytłoczone)
  • Karty wirtualne (w formie plastikowej bądź wydruku)
 • Zabezpieczenia

Podobne prace

Do góry