Ocena brak

Karta kredytowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.10.2011

Charakterystyka

Karta kredytowa - płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem pewnej kwoty do wykorzystania w formie kredytu. Do wydania karty kredytowej wystarczy złożyć wniosek oraz załączyć dokumenty wymagane przez bank - najczęściej są to dokumenty poświadczające wysokość naszych zarobków, np. zaświadczenie o zarobkach i stażu pracy wystawione przez naszego pracodawcę. Na tej podstawie bank ocenia naszą zdolność kredytową i ustala wysokość limitu kredytowego. W ustalonych terminach, najczęściej co miesiąc, bank przysyła posiadaczowi karty zbiorczy wyciąg z dokonanych operacji wraz z informacjami o wykorzystaniu środków kredytowych i terminie ich spłaty.


Zasady spłaty kredytu ustalane są przez każdy bank samodzielnie. Najczęściej bank ustala pewną minimalną kwotę, jaką posiadacz karty zobowiązany jest do spłaty co miesiąc (może to być np. 10% zaciągniętego kredytu).Nistety kredyty będące elementem karty często są oprocentowane wyżej niż pozostałe usługi bankowe. Bank może także nie naliczyć żadnych odsetek od kredytu, jeżeli został on w całości spłacony w określonym terminie.


Geneza

Początków posługiwania się instrumentem podobnym do karty kredytowej należy szukać jeszcze w okresie poprzedzającym pierwszą wojnę światową w Stanach Zjednoczonych. Karty te upoważniały do odbioru zamówianych towarów lub zapisania długu na poczet klienta. Wydawane były przez znane sieci sklepów oraz stacje benzynowe. Pierwsze karty wydawała od 1914 roku firma Western Union natomiast od 1950 roku firma Diners Club,  wydawała karty umożliwiające bezgotówkowe płatności na terenie hoteli i restauracji. Pod koniec każdego miesiąca osoba posiadająca kartę dostawała drogą pocztową zestawienie dokonanych wpłat wraz z wielkościę zadłużenia oraz prośbę o jego uregulowanie. Od 1958 roku wydawana była pierwsza bankowa karta kredytowa. Wydawcą był Bank of America a karta nosiła nazwę BankAmericard.


Pierwsze karty kredytowe pojawiły się w Polsce w połowie lat osiemdziesiątych, ich obsługą zajmowało się przediębiorstwo państwowe Orbis.W latach dziewięćdziesiątych bankiem, który jako pierwszy wydawał karty i zainstalował bankomaty został Bank Pekao S.A..W 1991 roku Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. założył spółkę Polcard S.A. zajmującą się obsługą kart płatniczych na terenie całego kraju.

Terminale POS funkcjonują w Polsce od 1993 roku.


Autor: nn
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry