Ocena brak

Karta bankowa – charakter prawny, rodzaje

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Karta bankowa to karta identyfikacyjna wydawcę i uprawnionego posiadacza, uprawniająca do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucje ustawową upoważnioną do udzielania kredytu, a także do dokonywania wypłaty gotówki i zapłaty z wykorzystaniem kredytu.

Wyróżniamy dwie zasadnicze kategorie kart płatniczych:

  • karty płatnicze wykorzystujące elektroniczne nośniki informacji – w tym przypadku sprawdzenia tożsamości osoby dającej zlecenie przez bank dokonujący rozliczenia dokonuje się przez automatyczne sprawdzenie personalnego numeru identyfikacyjnego (PIN) bądź hasła albo obu tych danych.

  • Karty płatnicze toczone nie wykorzystujące elektronicznego nośnika informacji – w tym przypadku sprawdzenie autentyczności następuje przez porównanie podpisu na karcie z podpisem złożonym na dokumencie potwierdzającym dokonanie transakcji.

Rodzaje kategorii kart płatniczych:

  • karty płatnicze debetowe – uprawniające do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty w granicach dodatniego salda na rachunku bankowym posiadacza.

  • karty kredytowe – możliwość dokonywania wypłaty gotówki i zapłaty z wykorzystaniem kredytu, jeśli są wydane przez instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu, a więc nie ograniczone dodatnim saldem konta, zwykle jednak umowa określa limit salda debetowego, które musi być wyrównane w ustalonym terminie.

  • Karty płatnicze z opóźnionym terminem płatności – bank ustala dla posiadacza karty limit obciążenia jego rachunku w okresie rozliczeniowym (zwykle miesięcznym) przy użyciu karty albo kart., a następnie z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego obciąża rachunek klienta. Jeśli obciążenie spowoduje powstanie salda debetowego, klient otrzymuje wezwanie do wyrównania salda oraz do zapłaty odsetek.

Wydanie karty następuje na podstawie umowy. Karta stanowi własność banku, a klient- posiadacz rachunku bankowego otrzymuje ją w posiadanie zależne.

Jest ona środkiem dostępu do rachunku bankowego posiadacza, z którego może pobrać gotówkę. Jest ona środkiem zapłaty za towary oraz usługi i służy do dokonywania rozliczeń z tym związanych.

Do góry