Ocena brak

KARPIŃSKI - POETA SENTYMENTALNY

Autor /bizon Dodano /06.03.2011

Był to polski twórca sentymentalny. Pisywał utwory miłosne, religijne, refleksyjne, patriotyczne. Zasłynął jako twórca pieśni erotycznych i sentymentalnych.

 „O wymowie w prozie albo w wierszu”

Postuluje tam aby pisano jak najprościej i zrozumiale, aby dano upust swojemu natchnieniu.

 Pieśń dziada Sokolskiego”

Jest to utwór patriotyczny. Przedstawiony jest w nim obraz nędzy, ubóstwa, ruiny. Wskazuje on na rychły koniec państwa.

 „Do Justyny. Tęskność na wiosnę”

Język w tym utworze jest łatwy w odbiorze, prosty i potoczny. Wiersz jest regularny i rytmiczny. Rymy są bardzo dokładne. Jest opis przyrody. Ostatnia strofa to pointa. Jest to wiersz o uczuciu i o tęsknocie. Uczucia są zaprezentowane za pomocą przyrody i na tle przyrody.

 Laura i Filon”

Jest to pieśń sentymentalna (sielanka). Jest to sielanka konwencjonalna. Nawiązuje ona do nurtu sielanek Wergiliusza.

Świadczą o tym:

−  imiona bohaterów (Lura, Filon) są wystylizowane na tą konwencję

−  głównym tematem jest miłość, uczucie i mimo przeszkód i trudności zakończenie jest szczęśliwe

Jest to też sielanka sentymentalna ponieważ:

−  zaprezentowana jest na tle przyrody

−  tematem są uczucia

−  bohaterowie kierują się uczuciem

−  wyolbrzymione są reakcje i uczuciowość

−  prymat uczuć nad rozsądkiem

−  literackie wyznaczniki uczuciowości

−  występują elementy ludowe Karpiński wygłasza filozofię mówiącą o potędze miłości.

„Pieśń dziada Sokolskiego w kordonie cesarskim”

Ludzie szli za zbytkami. Wolność porównywana jest do ptaka. Jest to pieśń żalu za utraconą suwerennością. Utrata niepodległości spowodowana była niegodnym postępowaniem Polaków. Jest to utwór patriotyczny.  

Cykl utworów: „Pieśń nabożna” Pisane były te utwory z myślą o czytelniku ludowym, niewykształconym. Karpiński usiłował kształtować postawy obywatelskie. Propagował zasady wiary, etykę chrześcijańską. Boga prezentował jako dobrego i sprawiedliwego ojca.

Jedna z tych pieśni to „Pieśń o narodzeniu pańskim”. Zawarte są w niej elementy religijności. Bóg cierpiał i był dobrym ojcem dla ludzi. Opiekował się i darzył uczuciem lud. Bóg kocha wszystkich. Jest wszechmocny. Utwór ten zawiera elementy patriotyczne. Propaguje powrót do natury. Bóg czuje to samo co ludzie.

Podobne prace

Do góry