Ocena brak

Karpaty - PODZIAŁ KARPAT

Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011

Karpaty dzielą się na Karpaty Zachodnie (do Przełęczy Łupkowskiej), Karpaty Wschodnie(do Przełęczy Predeal) i Karpaty Południowe (zwane też Alpami Transylwańskimi). W Karpatach Zachodnich wyróżnia się Karpaty Zewnętrzne (fliszowe) i Karpaty Wewnętrzne (lub Centralne), rozdzielone szerokim obniżeniem (dolina Wagu, kotliny: Żylińska, Orawska i nowatorska), którym biegnie pieniński pas skałkowy. Do Karpat Zewnętrznych zalicza się: Białe Karpaty, Jaworniki, Beskidy Zachodnie, Pogórze Karpackie. Karpaty Wewnętrzne obejmują pięć łukowato wygiętych ciągów górskich:

a). Małe Karpaty, Inowiec, Mała Fatra, Tatry, Góry Lewockie.

b). Tribeč, Wielka Fatra, Niżne Tatry - oddzielone od poprzedniego ciągu kotlinami:

- Nitrzańską

- Turczańską

- Liptowską

- Spiską

c). Rudawy Słowackie

d). Ptacznik, Góry Szczawnickie, Wyż. Krupińska

e). Średniogórze Pn. (Matra, G. Bukowe), G. Zempleńskie, G. Słańskie- oddzielone od poprzedniego ciągu kotlinami:

- Ipolską

- Łuczeńską

- Rimawiańską

- Koszycką

Trzy ciągi północne są zbudowane ze skał osadowych i krystalicznych, dwa ciągi południowe - ze skał wulkanicznych. W Karpatach Wschodnich do fliszowych Karpat Zewnętrznych zalicza się Beskidy Wschodnie, Góry Rodniańskie i Karpaty Mołdawskie. Do Karpat Wewnętrznych należą krystaliczne Góry Marmońskie oraz oddzielone ciągiem kotlin góry wulkaniczne: Wyhorlat, Gutîi, Kelimeńskie, Gurghiu, Harghita. W Karpatach Południowych występuje tylko strefa krystaliczna, rozcięta głęboko przełomem Aluty, obejmująca dwa równoległe ciągi.

Podobne prace

Do góry