Ocena brak

Karmienie wcześniaka podłączonego do aparatu Infant Fiow

Autor /demetrio Dodano /12.06.2014

Odżywianie jest elementem opieki nad noworodkiem leczonym metodą Infant Flow. U noworodków przedwcześnie urodzonych trudności w przyjmowaniu pokarmów wynikają z braku lub słabo wykształconego odruchu ssania i połykania. Noworodki te mają trudności ze skoordynowaniem odruchu ssania z funk-cjąpołykania koddychania. Wszystkie składniki pokarmowe dostarcza się wcześniakowi dożylnie lub za pomocą zgłębnika dożołądkowego.

Noworodki karmi się świeżo odciągniętym pokarmem matki początkowo przez zgłębnik dożołądkowy. Zgłębnik po założeniu mocuje się przylepcem. Odmierzoną ilość pokarmu wlewa się do strzykawki połączonej ze zgłębnikiem, przez który pokarm spływa do żołądka pod wpływem siły ciężkości. Pokarm może być też podany za pomocą pompy do wlewów.

Jeżeli stan kliniczny dziecka jest stabilny, po odłączeniu od Infant Flow podejmuje się próbę przystawienia noworodka do piersi. Początkowo mogą występować trudności z uchwyceniem brodawki, skoordynowaniem odruchu ssania, połykania i oddychania. Wymaga to dużej wytrwałości i cierpliwości zarówno ze strony matki, jak i dziecka.

 

Podobne prace

Do góry