Ocena brak

KARMANOWSKI OLBRYCHT

Autor /ortografia Dodano /27.02.2012

KARMANOWSKI OLBRYCHT, ur. w końcu XVI w. w Karma-nowicach (Lubelskie), zm. w 1 poł. XVII w., poeta, tłumacz; arianin. Ukończył Akad. Rakowską. Na dworze K. Radziwiłła, gdzie był lustratorem dóbr, przyjaźnił się z S. Rysińskim i D. Naborowskim. „Dobry towarzysz" (Wesele towarzyskie), autor fraszek, tłumacz anakreontyków (Potęga białychgłów) i Owidiusza (fragm. z Amores wpisane do albumu S. Lubie-nieckiego st. 1617), był obdarzony trafnym rozeznaniem w wartościach współcz. poezji (Piotrowi Kochanowskiemu, autorowi przełożenia Gofreda, ok. 1620, wyd. T. Ujazdowski 1830) i w tendencjach liryki barokowej, tej spod znaku mistycznych niepokojów i depresji (Pieśni pokutne, powst. 1627-38 wyd. 1890). W wierszu okolicznościowym List do Lisowczyków (ok. 1625, wyd. 1830) potępiał rozboje słynnego oddziału.

Wiersze różne, wyd. J.K. Plebański, W. 1890; Arianie polscy w świetle własnej poezji, oprac. J. Durr-Durski, W. 1948; Poeci baroku 1.

PSB 12 (A. Jarosz); K. BORZĘCKI O O.K., poecie arianinie, Ref. w Pol. 5 (19218).

Stefan Nieznanowski

Podobne prace

Do góry