Ocena brak

Karl Pearson (1857 - 1936) - Antropologia

Autor /BenTen Dodano /14.07.2011

Człowiek ciągle doskonali swoją wiedzę i umiejętność bycia w  świecie. Etyka nie jest więc wynikiem wiary, ale rozumowania. Rozum pozwala wybierać te sposoby postępowania, które są dla człowieka korzystniejsze. A zatem nauka dzięki ludzkiej wolnej myśli pozwala powiększać dobrobyt człowieka. Pearson przyjmował,  że socjalizm jest najkorzystniejszym systemem społecznym, ale socjalizm ewolucyjny, nie zaś rewolucyjny. Opowiadał się za emancypacją kobiet, wolną miłością, wolnością prasy i wolnością myśli.     

Negatywnie odnosił się do religii. Przyroda nie pozwala godzić się z jakimkolwiek przesądem. Uważał jednak, że religia jest sprawą prywatną każdego człowieka, że nie powinno się nad nią dyskutować.   

Wł. Tatarkiewicz słusznie zauważał, że „była w tej trzeźwej filozofii reakcja przeciw romantyzmowi, a działał też wpływ nowych ważnych odkryć naukowych. A więcej jeszcze działał wpływ wynalazków praktycznych i industrializacji życia: rozwój maszyn parowych, przemysłu i kopalni wywoływał przekonanie o doniosłości rozwoju materialnego, a ekonomia polityczna, nowa nauka  ściśle uprawiana z zapałem przez empirystów uczyła, że ludźmi rządzą niezmienne prawa i motywy. I uczyła, że prawa te są inne niż moralne, a motywy inne niż idealne. Dość, że przyszedł czas, gdy <>. Comte zaś, Mill i Spencer byli prorokami tej wiary”.

Podobne prace

Do góry