Ocena brak

Kardiowersja elektryczna

Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014

-, cardioversion); metoda —s- elektrote-rapii stosowana do zwalczania —» częstoskurczu napadowego nadkomorowego i komorowego oraz —> migotania i trzepotania przedsionków. Polega na wywoływaniu jednoczasowej depolaryzacji wszystkich komórek serca krótkotrwałym impulsem prądu stałego o energii 50—400 J. Źródłem impulsu jest —* kar-diowerter/defibrylator, a wyzwolenie impulsu jest sterowane EKG (załamkiem R). K.e. może być zabiegiem planowanym lub wykonywanym ze wskazań naglących, związanych z następstwami hemodynamicznymi zaburzeń rytmu (—> wstrząs, obrzęk płuc, ból wieńcowy). Wykonuje się ją w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. Chory powinien być do k.e. odpowiednio przygotowany (—> kardiowersja elektryczna, wykonanie). (T. W.-C.)

Podobne prace

Do góry