Ocena brak

KARACZAN WSCHODNI - Układ nerwowy

Autor /Maurycy Dodano /07.10.2011

W skład układu nerwowego wchodzi ośrodkowy układ nerwowy, układ obwodowy i współczulny. W skład układu ośrodkowego wchodzi zwój nadgardzielowy, czyli mózgowy oraz brzuszny łańcuch nerwowy. W mózgu wyróżnia się przedmóżdże unerwiające oczy proste i złożone; śródmóżdże unerwiające czułki oraz tyłomóżdże wysyłające nerwy do wargi górnej.

Zwój nadprzełykowy łączy się z obrączką okołoprzełykową ze zwojem podgardzielowym, unerwiającym narządy gębowe, połączonym z kolei z parzystym łańcuchem brzusznym. W skład tego łańcuch wchodzi dziewięć par zwojów, z których trzy pary mieszczą się w tułowiu, pozostałe zaś w odwłoku.

Układ obwodowy stanowią rozgałęzienia nerwów odchodzących od zwojów brzusznych do kończyn czy pokrycia ciała.

Układ współczulny unerwia przewód pokarmowy i składa się z nerwów odchodzących z mózgu.

Podobne prace

Do góry